کارشناسان آموزش دانشکده علوم و پایه

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

ندا خردمندی

کارشناس رشته­های مهندسی شیمی مقطع کارشناسی و شیمی کاربردی مقطع کارشناسی

2432
شکوفه جلیلیان کارشناس رشته­های فیزیک تمام مقاطع و تمام گرایشها، مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد، شیمی محض، ریاضی تمام مقاطع، شیمی تجزیه مقطع ارشد شیمی محض مقطع کاشناسی و شیمی فن­آوری اطلاعات 2431